Trang chủ > công ty thành viên / > Lai Châu > CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XSKT LAI CHÂU

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XSKT LAI CHÂU

SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH LAI CHÂU

Công ty TNHH một thành viên XSKT Lào Cai
Địa chỉ: Số 44, phường Cốc Lếu, Tp. Lào Cai
Điện thoại:                                   Fax:                                 Email:
Facebook:

THÔNG TIN TRẢ THƯỞNG

Tin tức - Sự kiện