Trang chủ > công ty thành viên / > Yên bái > Lễ kỷ niệm 35 năm thành lập Công ty XSKT Yên Bái

Lễ kỷ niệm 35 năm thành lập Công ty XSKT Yên Bái

Ông Nguyễn Duy Tuyên - Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: "Đơn vị đã có thành tích trong công tác từ năm 2011 đến năm 2015 góp phần vào sự nghiệp xây dựng XHCN và bảo vệ Tổ quốc".

THÔNG TIN TRẢ THƯỞNG

Tin tức - Sự kiện