Trang chủ > Xổ số truyền thống

Xổ số truyền thống
Biên độ ngày muốn xem
Kết quả xố số truyền thống mở thưởng Ngày 23-5-2022 * Ký hiệu trúng giải Đặc biệt: 6XV - 14XV - 5XV - 4XV - 1XV - 10XV
ĐẶC BIỆT
29213
GIẢI NHẤT 64806
GIẢI NHÌ 79526 21519
GIẢI BA 79055 83498 48166
66999 60892 26542
GIẢI TƯ 2922 8295 5736 1480
GIẢI NĂM 1192 7948 7140
7108 2577 6229
GIẢI SÁU 025 779 153
GIẢI BẢY 17 54 81 51
Kết quả xố số truyền thống mở thưởng Ngày 22-5-2022 * Ký hiệu trúng giải Đặc biệt: 8XU - 5XU - 1XU - 13XU - 6XU - 7XU
ĐẶC BIỆT
24547
GIẢI NHẤT 49158
GIẢI NHÌ 88253 39604
GIẢI BA 77448 92351 99577
48872 58631 09422
GIẢI TƯ 9311 5583 1959 1099
GIẢI NĂM 5841 6574 2211
5029 0915 6219
GIẢI SÁU 571 895 203
GIẢI BẢY 57 56 01 47
Kết quả xố số truyền thống mở thưởng Ngày 21-5-2022 * Ký hiệu trúng giải Đặc biệt: 11XT - 6XT - 2XT - 8XT - 3XT - 5XT
ĐẶC BIỆT
85198
GIẢI NHẤT 20830
GIẢI NHÌ 08364 24874
GIẢI BA 09500 00837 14233
78831 28309 86212
GIẢI TƯ 3330 1999 6180 1527
GIẢI NĂM 4238 3344 7589
6327 8058 4791
GIẢI SÁU 559 193 047
GIẢI BẢY 53 64 13 80
Kết quả xố số truyền thống mở thưởng Ngày 20-5-2022 * Ký hiệu trúng giải Đặc biệt: 10XS - 15XS - 3XS - 12XS - 5XS - 11XS
ĐẶC BIỆT
78195
GIẢI NHẤT 29924
GIẢI NHÌ 93148 31878
GIẢI BA 90373 98148 70425
68174 87509 45128
GIẢI TƯ 1579 8236 1126 0906
GIẢI NĂM 8299 3776 3912
2338 8819 9177
GIẢI SÁU 218 446 574
GIẢI BẢY 22 23 60 58
Kết quả xố số truyền thống mở thưởng Ngày 19-5-2022 * Ký hiệu trúng giải Đặc biệt: 9XR - 13XR - 2XR - 7XR - 12XR - 14XR
ĐẶC BIỆT
49968
GIẢI NHẤT 89976
GIẢI NHÌ 98236 01110
GIẢI BA 64466 55492 25276
76607 20023 86611
GIẢI TƯ 4653 0404 1264 3776
GIẢI NĂM 4814 3489 9545
9481 8206 7286
GIẢI SÁU 045 986 854
GIẢI BẢY 04 71 25 50
Kết quả xố số truyền thống mở thưởng Ngày 18-5-2022 * Ký hiệu trúng giải Đặc biệt: 8XQ - 13XQ - 6XQ - 2XQ - 7XQ - 9XQ
ĐẶC BIỆT
69049
GIẢI NHẤT 92364
GIẢI NHÌ 38074 38286
GIẢI BA 33957 38478 51395
00617 57860 35530
GIẢI TƯ 4650 8057 0190 9775
GIẢI NĂM 9972 0632 6653
0699 7726 0943
GIẢI SÁU 413 766 550
GIẢI BẢY 28 57 02 77
Kết quả xố số truyền thống mở thưởng Ngày 17-5-2022 * Ký hiệu trúng giải Đặc biệt: 6XP - 1XP - 14XP - 10XP - 4XP - 2XP
ĐẶC BIỆT
58553
GIẢI NHẤT 76496
GIẢI NHÌ 45698 57221
GIẢI BA 59976 69948 14446
44215 92866 39702
GIẢI TƯ 9732 0906 5734 5995
GIẢI NĂM 4858 5190 0611
2960 6460 9568
GIẢI SÁU 849 632 541
GIẢI BẢY 56 19 02 48

THÔNG TIN TRẢ THƯỞNG

Tin tức - Sự kiện