Trang chủ > Xổ số truyền thống

Xổ số truyền thống
Biên độ ngày muốn xem
Kết quả xố số truyền thống mở thưởng Ngày 12-12-2019 * Ký hiệu trúng giải Đặc biệt: 2ZL - 7ZL -13ZL
ĐẶC BIỆT
02447
GIẢI NHẤT 23701
GIẢI NHÌ 94768 43773
GIẢI BA 34312 78176 73739
98699 01948 81694
GIẢI TƯ 1223 2760 9504 2227
GIẢI NĂM 9658 8562 9140
8035 7369 5301
GIẢI SÁU 823 024 875
GIẢI BẢY 82 27 01 77
Kết quả xố số truyền thống mở thưởng Ngày 11-12-2019 * Ký hiệu trúng giải Đặc biệt: 14ZK - 8ZK - 1ZK
ĐẶC BIỆT
45585
GIẢI NHẤT 26900
GIẢI NHÌ 47799 47976
GIẢI BA 95101 01642 51778
59422 09554 92597
GIẢI TƯ 2550 5459 7120 5357
GIẢI NĂM 4847 7910 2238
1778 8224 3918
GIẢI SÁU 161 007 599
GIẢI BẢY 44 53 15 87
Kết quả xố số truyền thống mở thưởng Ngày 10-12-2019 * Ký hiệu trúng giải Đặc biệt: 1ZH - 7ZH - 13ZH
ĐẶC BIỆT
99233
GIẢI NHẤT 04048
GIẢI NHÌ 90872 74919
GIẢI BA 34194 57180 98381
71936 60766 36296
GIẢI TƯ 6244 9587 6523 1332
GIẢI NĂM 2400 6824 0764
1716 5809 5722
GIẢI SÁU 862 716 387
GIẢI BẢY 60 49 54 21
Kết quả xố số truyền thống mở thưởng Ngày 09-12-2019 * Ký hiệu trúng giải Đặc biệt: 7ZG - 11ZG - 3ZG
ĐẶC BIỆT
55076
GIẢI NHẤT 95857
GIẢI NHÌ 30076 21812
GIẢI BA 93192 70815 05021
45931 71559 83836
GIẢI TƯ 0047 6937 0027 7072
GIẢI NĂM 4383 7811 9536
4023 4208 3913
GIẢI SÁU 294 128 393
GIẢI BẢY 87 22 38 01
Kết quả xố số truyền thống mở thưởng Ngày 08-12-2019 * Ký hiệu trúng giải Đặc biệt: 9ZF - 10ZF - 15ZF
ĐẶC BIỆT
70840
GIẢI NHẤT 48639
GIẢI NHÌ 81448 53586
GIẢI BA 19956 25150 83500
03325 39976 37619
GIẢI TƯ 6944 3729 9163 6592
GIẢI NĂM 2549 6178 8639
2290 6867 2566
GIẢI SÁU 754 164 169
GIẢI BẢY 96 42 77 12
Kết quả xố số truyền thống mở thưởng Ngày 07-12-2019 * Ký hiệu trúng giải Đặc biệt: 6ZE - 1ZE - 4ZE
ĐẶC BIỆT
60238
GIẢI NHẤT 57799
GIẢI NHÌ 11209 23021
GIẢI BA 79872 56878 82229
45216 55661 53246
GIẢI TƯ 6956 0956 7728 3141
GIẢI NĂM 6968 6916 8828
8306 4592 1636
GIẢI SÁU 904 273 582
GIẢI BẢY 21 99 68 40
Kết quả xố số truyền thống mở thưởng Ngày 06-12-2019 * Ký hiệu trúng giải Đặc biệt: 2ZD - 12ZD - 7ZD
ĐẶC BIỆT
82830
GIẢI NHẤT 97828
GIẢI NHÌ 51651 94234
GIẢI BA 39541 24756 93456
80790 55076 74957
GIẢI TƯ 2826 7764 1927 2307
GIẢI NĂM 9688 9261 2026
8143 1017 1640
GIẢI SÁU 487 975 228
GIẢI BẢY 84 21 66 25

THÔNG TIN TRẢ THƯỞNG

Tin tức - Sự kiện