Trang chủ > Xổ số truyền thống

Xổ số truyền thống
Biên độ ngày muốn xem
Kết quả xố số truyền thống mở thưởng Ngày 27-11-2022 * Ký hiệu trúng giải Đặc biệt: 10GB - 3GB - 6GB - 11GB - 12GB - 15GB
ĐẶC BIỆT
67857
GIẢI NHẤT 24762
GIẢI NHÌ 15441 04864
GIẢI BA 08271 66428 62919
75365 85787 21002
GIẢI TƯ 0896 5072 9185 7394
GIẢI NĂM 3832 8408 2046
5486 7182 2401
GIẢI SÁU 695 320 642
GIẢI BẢY 42 55 21 80
Kết quả xố số truyền thống mở thưởng Ngày 26-11-2022 * Ký hiệu trúng giải Đặc biệt: 6GC - 11GC - 15GC - 10GC - 3GC - 4GC
ĐẶC BIỆT
67896
GIẢI NHẤT 70731
GIẢI NHÌ 69176 18124
GIẢI BA 27982 04161 91683
18192 79476 78208
GIẢI TƯ 5183 4837 8723 9821
GIẢI NĂM 9572 8397 0675
4046 1647 9982
GIẢI SÁU 454 824 291
GIẢI BẢY 83 44 66 03
Kết quả xố số truyền thống mở thưởng Ngày 25-11-2022 * Ký hiệu trúng giải Đặc biệt: 2GD - 12GD - 5GD - 6GD - 15GD - 11GD
ĐẶC BIỆT
36819
GIẢI NHẤT 77300
GIẢI NHÌ 94639 60023
GIẢI BA 65992 78939 86794
32055 87711 60182
GIẢI TƯ 2846 6365 7000 8638
GIẢI NĂM 5530 0550 4271
9426 9812 8324
GIẢI SÁU 268 190 185
GIẢI BẢY 96 56 66 83
Kết quả xố số truyền thống mở thưởng Ngày 24-11-2022 * Ký hiệu trúng giải Đặc biệt: 3GE - 1GE - 11GE - 2GE - 8GE - 18GE - 7GE - 17GE
ĐẶC BIỆT
75996
GIẢI NHẤT 04902
GIẢI NHÌ 25318 92214
GIẢI BA 52253 61070 38643
84891 18913 13077
GIẢI TƯ 6533 5487 5262 6897
GIẢI NĂM 0336 4573 1078
5865 1877 6361
GIẢI SÁU 858 380 829
GIẢI BẢY 07 87 48 81
Kết quả xố số truyền thống mở thưởng Ngày 23-11-2022 * Ký hiệu trúng giải Đặc biệt: 4GF - 6GF - 14GF - 7GF - 11GF - 8GF
ĐẶC BIỆT
47779
GIẢI NHẤT 09473
GIẢI NHÌ 42006 45431
GIẢI BA 31134 17715 99814
97168 20064 33491
GIẢI TƯ 2355 6851 3041 5929
GIẢI NĂM 1848 3824 2063
8535 2813 2684
GIẢI SÁU 378 794 832
GIẢI BẢY 75 68 73 03
Kết quả xố số truyền thống mở thưởng Ngày 22-11-2022 * Ký hiệu trúng giải Đặc biệt: 4GH - 13GH - 5GH - 8GH - 14GH - 10GH
ĐẶC BIỆT
30529
GIẢI NHẤT 00774
GIẢI NHÌ 71339 87590
GIẢI BA 94856 44576 54746
62290 56551 40367
GIẢI TƯ 5453 6915 0626 5872
GIẢI NĂM 0190 8930 5221
2743 9398 0212
GIẢI SÁU 212 976 516
GIẢI BẢY 50 13 41 49
Kết quả xố số truyền thống mở thưởng Ngày 21-11-2022 * Ký hiệu trúng giải Đặc biệt: 5GK - 11GK - 14GK - 6GK - 12GK - 7GK
ĐẶC BIỆT
52091
GIẢI NHẤT 32734
GIẢI NHÌ 23946 43525
GIẢI BA 86711 73926 59382
58525 08199 09891
GIẢI TƯ 7508 4247 6600 5785
GIẢI NĂM 7051 9777 2130
6304 7143 3659
GIẢI SÁU 753 767 938
GIẢI BẢY 96 25 69 47

THÔNG TIN TRẢ THƯỞNG

Tin tức - Sự kiện