Trang chủ > Xổ số truyền thống

Xổ số truyền thống
Biên độ ngày muốn xem
Kết quả xố số truyền thống mở thưởng Ngày 31-3-2020 * Ký hiệu trúng giải Đăc biệt: 5EM - 14EM - 10EM
ĐẶC BIỆT
98819
GIẢI NHẤT 44179
GIẢI NHÌ 96294 96108
GIẢI BA 61368 22973 51191
28270 11119 11461
GIẢI TƯ 6484 4112 0063 8515
GIẢI NĂM 4555 2238 0157
5358 6076 8185
GIẢI SÁU 957 130 489
GIẢI BẢY 17 45 96 10
Kết quả xố số truyền thống mở thưởng Ngày 30-3-2020 * Ký hiệu trúng giải Đặc biệt: 12EN - 5EN - 9EN
ĐẶC BIỆT
42902
GIẢI NHẤT 92559
GIẢI NHÌ 98712 08709
GIẢI BA 03080 71055 13663
02249 36140 28867
GIẢI TƯ 1559 3221 3343 0895
GIẢI NĂM 4639 7093 8482
4906 2576 9849
GIẢI SÁU 314 495 258
GIẢI BẢY 55 94 79 05
Kết quả xố số truyền thống mở thưởng Ngày 29-3-2020 * Ký hiệu trúng giải Đặc biệt: 3EP - 6EP - 5EP
ĐẶC BIỆT
28914
GIẢI NHẤT 63988
GIẢI NHÌ 66992 90797
GIẢI BA 99095 26209 16780
19311 58837 67813
GIẢI TƯ 5147 2189 6051 0363
GIẢI NĂM 3597 7479 9223
4583 2266 4751
GIẢI SÁU 342 556 502
GIẢI BẢY 24 66 52 88

THÔNG TIN TRẢ THƯỞNG

Tin tức - Sự kiện