Trang chủ > Xổ số truyền thống

Xổ số truyền thống
Biên độ ngày muốn xem
Kết quả xố số truyền thống mở thưởng Ngày 20-8-2019 * Ký hiệu trúng giải Đặc biệt: 3SA - 10SA - 11SA
ĐẶC BIỆT
41265
GIẢI NHẤT 73061
GIẢI NHÌ 87238 32032
GIẢI BA 91778 61653 23445
95454 44159 39497
GIẢI TƯ 1953 9300 8184 3050
GIẢI NĂM 1575 5068 7419
5479 6961 5421
GIẢI SÁU 772 784 753
GIẢI BẢY 51 08 19 84
Kết quả xố số truyền thống mở thưởng Ngày 19-8-2019 * Ký hiệu trúng giải Đặc biệt: 7RQ - 1RQ - 12RQ
ĐẶC BIỆT
91082
GIẢI NHẤT 91467
GIẢI NHÌ 81562 69297
GIẢI BA 97138 00117 22541
31704 37630 90168
GIẢI TƯ 0106 2442 9484 9191
GIẢI NĂM 7194 0797 1899
9993 9258 7307
GIẢI SÁU 457 472 035
GIẢI BẢY 70 52 35 66
Kết quả xố số truyền thống mở thưởng Ngày 18-8-2019 * Ký hiệu trúng giải Đặc biệt: 2RP - 9RP - 8RP
ĐẶC BIỆT
07111
GIẢI NHẤT 64084
GIẢI NHÌ 81079 44180
GIẢI BA 25723 48672 06901
57163 92297 43696
GIẢI TƯ 8103 9765 3309 2746
GIẢI NĂM 4865 4670 2965
1578 5422 6545
GIẢI SÁU 207 420 711
GIẢI BẢY 47 09 18 53
Kết quả xố số truyền thống mở thưởng Ngày 17-8-2019 * Ký hiệu trúng giải Đặc biệt: 10RN - 14RN - 9RN
ĐẶC BIỆT
84598
GIẢI NHẤT 21843
GIẢI NHÌ 81281 23128
GIẢI BA 26985 53701 31052
44345 45120 33168
GIẢI TƯ 7944 2599 6190 8833
GIẢI NĂM 1420 4398 6030
2760 8905 2793
GIẢI SÁU 458 577 140
GIẢI BẢY 82 27 67 53
Kết quả xố số truyền thống mở thưởng Ngày 16-8-2019 * Ký hiệu trúng giải Đặc biệt: 4RM - 8RM - 10RM
ĐẶC BIỆT
65374
GIẢI NHẤT 36834
GIẢI NHÌ 47251 79171
GIẢI BA 13170 27013 10612
32162 79064 74291
GIẢI TƯ 4130 8719 2523 2811
GIẢI NĂM 9306 9688 6135
4693 4838 9511
GIẢI SÁU 468 103 940
GIẢI BẢY 83 03 47 93
Kết quả xố số truyền thống mở thưởng Ngày 15-8-2019 * Ký hiệu trúng giải Đặc biệt: 1RL - 4RL - 15RL
ĐẶC BIỆT
17474
GIẢI NHẤT 61235
GIẢI NHÌ 40921 75577
GIẢI BA 46580 93636 61352
16557 31461 61683
GIẢI TƯ 3891 3921 3447 4622
GIẢI NĂM 6853 1752 7856
3749 4139 5803
GIẢI SÁU 655 448 138
GIẢI BẢY 76 11 55 25
Kết quả xố số truyền thống mở thưởng Ngày 14-8-2019 * Ký hiệu trúng giải Đặc biệt: 5RK - 6RK - 2RK
ĐẶC BIỆT
10584
GIẢI NHẤT 25712
GIẢI NHÌ 80449 61871
GIẢI BA 95739 31092 24448
99059 86140 86629
GIẢI TƯ 5549 5714 5045 1464
GIẢI NĂM 9320 6738 0663
6594 6763 0764
GIẢI SÁU 478 927 005
GIẢI BẢY 63 58 98 38

THÔNG TIN TRẢ THƯỞNG

Tin tức - Sự kiện