Trang chủ > Xổ số truyền thống

Xổ số truyền thống
Biên độ ngày muốn xem
Kết quả xố số truyền thống mở thưởng Ngày 12-6-2024 * Ký hiệu trúng giải Đặc biệt: 12NL - 17NL - 20NL - 8NL - 3NL - 2NL - 4NL - 15NL
ĐẶC BIỆT
86255
GIẢI NHẤT 11249
GIẢI NHÌ 87129 59903
GIẢI BA 95365 98371 70344
83998 20757 20659
GIẢI TƯ 2837 7870 1969 4974
GIẢI NĂM 1254 9846 0925
0356 8262 2283
GIẢI SÁU 675 532 661
GIẢI BẢY 54 64 15 84
Kết quả xố số truyền thống mở thưởng Ngày 11-6-2024 * Ký hiệu trúng giải Đặc biệt: 12NK - 7NK - 17NK - 3NK - 1NK - 11NK - 5NK - 19NK
ĐẶC BIỆT
17409
GIẢI NHẤT 34794
GIẢI NHÌ 02491 77554
GIẢI BA 05150 77600 92021
42931 73344 40793
GIẢI TƯ 6405 9973 3742 9996
GIẢI NĂM 2522 7755 3264
2637 9215 7973
GIẢI SÁU 460 970 823
GIẢI BẢY 07 53 52 14
Kết quả xố số truyền thống mở thưởng Ngày 10-6-2024 * Ký hiệu trúng giải Đặc biệt: 17NH - 4NH - 19NH - 7NH - 20NH - 10NH - 3NH - 14NH
ĐẶC BIỆT
44465
GIẢI NHẤT 74590
GIẢI NHÌ 42780 45659
GIẢI BA 29196 34304 14475
53724 61637 14983
GIẢI TƯ 2658 7187 9374 8323
GIẢI NĂM 6582 0009 4547
5429 5950 0984
GIẢI SÁU 646 461 869
GIẢI BẢY 33 06 76 92
Kết quả xố số truyền thống mở thưởng Ngày 09-6-2024 * Ký hiệu trúng giải Đặc biệt: 20NG - 18NG - 9NG - 10NG - 15NG - 7NG - 16NG - 4NG
ĐẶC BIỆT
29226
GIẢI NHẤT 12081
GIẢI NHÌ 04978 89159
GIẢI BA 75765 08766 58006
28080 09244 62832
GIẢI TƯ 7153 6944 3278 3322
GIẢI NĂM 0120 9418 9965
9898 9701 1674
GIẢI SÁU 166 197 692
GIẢI BẢY 22 53 84 19
Kết quả xố số truyền thống mở thưởng Ngày 08-6-2024 * Ký hiệu trúng giải Đặc biệt: 13NF - 4NF - 16NF - 8NF - 20NF - 9NF - 3NF - 14NF
ĐẶC BIỆT
63333
GIẢI NHẤT 06115
GIẢI NHÌ 03604 47710
GIẢI BA 20814 12887 90480
76129 05409 67246
GIẢI TƯ 8973 2636 4015 3549
GIẢI NĂM 2605 8619 1376
6464 7730 5679
GIẢI SÁU 140 887 883
GIẢI BẢY 24 89 58 66
Kết quả xố số truyền thống mở thưởng Ngày 07-6-2024 * Ký hiệu trúng giải Đặc biệt: 11NE - 12NE - 3NE - 18NE - 5NE - 19NE - 8NE - 4NE
ĐẶC BIỆT
04651
GIẢI NHẤT 66342
GIẢI NHÌ 03912 51761
GIẢI BA 53484 76450 06690
80944 64525 99819
GIẢI TƯ 3903 9166 9459 7593
GIẢI NĂM 3043 0440 4161
7333 9126 8586
GIẢI SÁU 047 611 685
GIẢI BẢY 32 96 57 01
Kết quả xố số truyền thống mở thưởng Ngày 06-6-2024 * Ký hiệu trúng giải Đặc biệt: 5ND - 9ND - 8ND - 7ND - 11ND - 2ND - 15ND - 18ND
ĐẶC BIỆT
66688
GIẢI NHẤT 12104
GIẢI NHÌ 71206 88217
GIẢI BA 42266 44663 12063
02816 05016 55725
GIẢI TƯ 4250 4823 6110 8859
GIẢI NĂM 4556 5041 7581
7507 4539 8341
GIẢI SÁU 320 047 190
GIẢI BẢY 28 07 14 10

THÔNG TIN TRẢ THƯỞNG

Tin tức - Sự kiện