Trang chủ > Xổ số truyền thống

Xổ số truyền thống
Biên độ ngày muốn xem
Kết quả xố số truyền thống mở thưởng Ngày 25-02-2020 * Ký hiệu trúng giải Đặc biệt: 10CD - 14CD - 12CD
ĐẶC BIỆT
37376
GIẢI NHẤT 12891
GIẢI NHÌ 22279 64999
GIẢI BA 31411 55239 92987
31305 21887 46023
GIẢI TƯ 9693 9579 0168 4861
GIẢI NĂM 8140 1306 9418
4642 9004 6377
GIẢI SÁU 948 266 172
GIẢI BẢY 50 76 24 36
Kết quả xố số truyền thống mở thưởng Ngày 24-02-2020 * Ký hiệu trúng giải Đặc biệt: 13CE - 4CE - 11CE
ĐẶC BIỆT
91609
GIẢI NHẤT 82206
GIẢI NHÌ 26860 61989
GIẢI BA 51549 14541 31054
96070 20841 13121
GIẢI TƯ 4250 7746 8751 8613
GIẢI NĂM 2838 1219 1634
6563 9437 4937
GIẢI SÁU 611 523 835
GIẢI BẢY 31 68 80 65
Kết quả xố số truyền thống mở thưởng Ngày 23-02-2020 * Ký hiệu trúng giải Đặc biệt: 8CF - 7CF - 9CF
ĐẶC BIỆT
36144
GIẢI NHẤT 93004
GIẢI NHÌ 25702 82940
GIẢI BA 08697 31608 74878
98769 17003 02375
GIẢI TƯ 5161 6520 8407 2857
GIẢI NĂM 2068 5776 5063
3226 8275 7871
GIẢI SÁU 777 765 975
GIẢI BẢY 42 73 24 38
Kết quả xố số truyền thống mở thưởng Ngày 22-02-2020 * Ký hiệu trúng giải Đặc biệt: 12CG - 7CG - 3CG
ĐẶC BIỆT
37647
GIẢI NHẤT 52140
GIẢI NHÌ 89553 90068
GIẢI BA 44299 40219 65973
97734 71363 33287
GIẢI TƯ 5186 0315 8723 2476
GIẢI NĂM 0514 7691 4034
7789 0370 5295
GIẢI SÁU 078 684 757
GIẢI BẢY 33 60 62 32
Kết quả xố số truyền thống mở thưởng Ngày 21-02-2020 * Ký hiệu trúng giải Đặc biệt: 12CH - 8CH - 14CH
ĐẶC BIỆT
36089
GIẢI NHẤT 26541
GIẢI NHÌ 33678 81840
GIẢI BA 88284 23901 70618
26101 96261 59205
GIẢI TƯ 6019 0705 1674 8595
GIẢI NĂM 8929 7766 5065
5562 6785 3432
GIẢI SÁU 174 366 533
GIẢI BẢY 57 40 61 67
Kết quả xố số truyền thống mở thưởng Ngày 20-02-2020 * Ký hiệu trúng giải Đặc biệt: 9CK - 14CK - 2CK
ĐẶC BIỆT
22204
GIẢI NHẤT 15061
GIẢI NHÌ 10606 26736
GIẢI BA 99942 79268 04489
14967 69815 07814
GIẢI TƯ 8749 4107 2844 2015
GIẢI NĂM 1999 8055 8891
3495 5148 1505
GIẢI SÁU 883 194 394
GIẢI BẢY 93 31 40 22
Kết quả xố số truyền thống mở thưởng Ngày 19-02-2020 * Ký hiệu trúng giải Đặc biệt: 5CL - 1CL - 10CL
ĐẶC BIỆT
90398
GIẢI NHẤT 38353
GIẢI NHÌ 12735 48565
GIẢI BA 16557 64873 58369
16733 89160 33499
GIẢI TƯ 2676 3211 4182 2239
GIẢI NĂM 1410 9893 6515
8217 3450 8057
GIẢI SÁU 345 359 475
GIẢI BẢY 85 37 52 50

THÔNG TIN TRẢ THƯỞNG

Tin tức - Sự kiện