Trang chủ > Xổ số truyền thống

Xổ số truyền thống
Biên độ ngày muốn xem
Kết quả xố số truyền thống mở thưởng Ngày 29-5-2023 * Ký hiệu trúng giải Đặc biệt: 2SL - 6SL - 10SL - 12SL - 5SL - 1SL
ĐẶC BIỆT
85867
GIẢI NHẤT 98338
GIẢI NHÌ 10638 56467
GIẢI BA 71926 87565 57336
56415 07553 67042
GIẢI TƯ 6742 1749 8665 0992
GIẢI NĂM 0594 4871 7149
8937 3123 4242
GIẢI SÁU 948 191 615
GIẢI BẢY 78 91 21 34
Kết quả xố số truyền thống mở thưởng Ngày 28-5-2023 * Ký hiệu trúng giải Đặc biệt: 11SM - 13SM - 14SM - 2SM - 8SM - 7SM
ĐẶC BIỆT
79459
GIẢI NHẤT 32985
GIẢI NHÌ 36739 28089
GIẢI BA 00824 84828 31874
10126 29991 97383
GIẢI TƯ 9781 9537 5387 9377
GIẢI NĂM 7327 8876 8618
0448 3320 6967
GIẢI SÁU 972 313 256
GIẢI BẢY 71 50 32 80
Kết quả xố số truyền thống mở thưởng Ngày 27-5-2023 * Ký hiệu trúng giải Đặc biệt: 2SN - 12SN - 7SN - 10SN - 14SN - 9SN
ĐẶC BIỆT
96237
GIẢI NHẤT 71344
GIẢI NHÌ 42533 09954
GIẢI BA 96746 15579 95688
52419 28175 26519
GIẢI TƯ 6364 8867 3211 1681
GIẢI NĂM 1698 8940 8762
7901 5425 2843
GIẢI SÁU 849 191 024
GIẢI BẢY 76 31 54 45
Kết quả xố số truyền thống mở thưởng Ngày 26-5-2023 * Ký hiệu trúng giải Đặc biệt: 9SP - 7SP - 13SP - 15SP - 6SP - 3SP
ĐẶC BIỆT
36191
GIẢI NHẤT 12247
GIẢI NHÌ 74125 55916
GIẢI BA 50939 18172 11720
73339 73686 22536
GIẢI TƯ 1413 7656 2151 9010
GIẢI NĂM 3208 7195 4948
3210 9463 0955
GIẢI SÁU 188 203 342
GIẢI BẢY 53 31 11 03
Kết quả xố số truyền thống mở thưởng Ngày 25-5-2023 * Ký hiệu trúng giải Đặc biệt: 5SQ - 15SQ - 7SQ - 4SQ - 14SQ - 11SQ
ĐẶC BIỆT
20319
GIẢI NHẤT 70232
GIẢI NHÌ 29500 71249
GIẢI BA 16884 99881 28251
71786 97777 82108
GIẢI TƯ 7537 2802 9443 3856
GIẢI NĂM 2521 5532 2000
7987 9291 0000
GIẢI SÁU 369 815 984
GIẢI BẢY 67 74 96 89
Kết quả xố số truyền thống mở thưởng Ngày 24-5-2023 * Ký hiệu trúng giải Đặc biệt: 7SR - 15SR - 3SR - 11SR - 13SR - 6SR
ĐẶC BIỆT
19966
GIẢI NHẤT 59476
GIẢI NHÌ 65345 58041
GIẢI BA 20304 95694 17344
72216 32696 67352
GIẢI TƯ 1785 1474 3062 2264
GIẢI NĂM 5454 4067 9087
2101 9117 9472
GIẢI SÁU 073 840 164
GIẢI BẢY 80 87 95 63
Kết quả xố số truyền thống mở thưởng Ngày 23-5-2023 * Ký hiệu trúng giải Đặc biệt: 5ST - 10ST - 2ST - 3ST - 6ST - 13ST
ĐẶC BIỆT
95972
GIẢI NHẤT 02366
GIẢI NHÌ 43590 56621
GIẢI BA 19195 14216 52782
53347 92819 99789
GIẢI TƯ 0740 6907 5957 8967
GIẢI NĂM 4851 8691 5830
7301 6230 3908
GIẢI SÁU 882 890 258
GIẢI BẢY 61 27 17 44

THÔNG TIN TRẢ THƯỞNG

Tin tức - Sự kiện