Trang chủ > Xổ số truyền thống

Xổ số truyền thống
Biên độ ngày muốn xem
Kết quả xố số truyền thống mở thưởng Ngày 26-7-2021 * Ký hiệu trúng giải Đặc biệt: 15FS - 14FS - 4FS - 12FS - 8FS - 7FS
ĐẶC BIỆT
40891
GIẢI NHẤT 05339
GIẢI NHÌ 20921 37824
GIẢI BA 15188 32390 37996
76984 77330 19767
GIẢI TƯ 4331 8163 3103 4608
GIẢI NĂM 2180 9377 9315
0460 3133 1714
GIẢI SÁU 887 164 354
GIẢI BẢY 36 12 76 78
Kết quả xố số truyền thống mở thưởng Ngày 25-7-2021 * Ký hiệu trúng giải Đặc biệt: 12FR - 13FR - 2FR - 4FR - 1FR - 15FR
ĐẶC BIỆT
82380
GIẢI NHẤT 30971
GIẢI NHÌ 01356 85942
GIẢI BA 16180 06396 61456
95973 05699 72114
GIẢI TƯ 8352 8556 2395 5143
GIẢI NĂM 4652 5305 3009
0694 5573 6234
GIẢI SÁU 508 259 535
GIẢI BẢY 03 98 25 19
Kết quả xố số truyền thống mở thưởng Ngày 24-7-2021 * Ký hiệu trúng giải Đặc biệt: 13FQ - 11FQ - 5FQ - 15FQ - 7FQ - 8FQ
ĐẶC BIỆT
77196
GIẢI NHẤT 11985
GIẢI NHÌ 46835 63116
GIẢI BA 72908 80575 20455
08599 26875 04148
GIẢI TƯ 2663 9444 7017 7483
GIẢI NĂM 3469 5539 9297
1063 5802 7411
GIẢI SÁU 400 645 796
GIẢI BẢY 92 22 19 60
Kết quả xố số truyền thống mở thưởng Ngày 23-7-2021 * Ký hiệu trúng giải Đặc biệt: 3FP - 8FP - 13FP - 10FP - 11FP - 9FP
ĐẶC BIỆT
46724
GIẢI NHẤT 86038
GIẢI NHÌ 35744 09196
GIẢI BA 74278 08901 73475
16038 15447 22443
GIẢI TƯ 4335 5732 9424 2448
GIẢI NĂM 5772 4566 6602
3203 1197 7966
GIẢI SÁU 185 040 599
GIẢI BẢY 29 84 34 30
Kết quả xố số truyền thống mở thưởng Ngày 22-7-2021 * Ký hiệu trúng giải Đặc biệt: 13FN - 1FN - 2FN - 7FN - 5FN - 9FN
ĐẶC BIỆT
23166
GIẢI NHẤT 99810
GIẢI NHÌ 58379 51310
GIẢI BA 99703 52920 72793
57274 76566 06796
GIẢI TƯ 4363 0100 3727 1470
GIẢI NĂM 5810 1646 9131
9523 2877 9488
GIẢI SÁU 933 649 246
GIẢI BẢY 13 71 97 14
Kết quả xố số truyền thống mở thưởng Ngày 21-7-2021 * Ký hiệu trúng giải Đặc biệt: 7FM - 6FM - 4FM - 12FM - 5FM - 11FM
ĐẶC BIỆT
47188
GIẢI NHẤT 12875
GIẢI NHÌ 35732 07382
GIẢI BA 38204 07846 28790
83633 68952 10537
GIẢI TƯ 3256 5353 3402 1106
GIẢI NĂM 5099 0096 3836
4963 0281 9784
GIẢI SÁU 388 936 431
GIẢI BẢY 93 11 68 18
Kết quả xố số truyền thống mở thưởng Ngày 20-7-2021 * Ký hiệu trúng giải Đặc biệt: 8FL - 3FL - 15FL - 10FL - 2FL - 4FL
ĐẶC BIỆT
23036
GIẢI NHẤT 59156
GIẢI NHÌ 31102 27668
GIẢI BA 76971 87417 61450
34172 55399 47582
GIẢI TƯ 2381 2922 5300 1681
GIẢI NĂM 4918 4680 7142
2437 9252 9138
GIẢI SÁU 862 922 178
GIẢI BẢY 45 55 81 73

THÔNG TIN TRẢ THƯỞNG

Tin tức - Sự kiện