Trang chủ > Xổ số truyền thống

Xổ số truyền thống
Biên độ ngày muốn xem
Kết quả xố số truyền thống mở thưởng Ngày 18-01-2020 * Ký hiệu trúng giải Đặc biệt: 12BT - 9BT - 5BT
ĐẶC BIỆT
34706
GIẢI NHẤT 91118
GIẢI NHÌ 29837 38146
GIẢI BA 01080 08089 62709
14042 77255 32218
GIẢI TƯ 7951 0481 4730 3337
GIẢI NĂM 9871 3345 9998
3635 0850 8174
GIẢI SÁU 849 764 801
GIẢI BẢY 89 71 59 48
Kết quả xố số truyền thống mở thưởng Ngày 17-01-2020 * Ký hiệu trúng giải Đặc biệt: 4BU - 6BU - 16BU - 11BU
ĐẶC BIỆT
97571
GIẢI NHẤT 47197
GIẢI NHÌ 47647 17744
GIẢI BA 47592 26520 30084
79871 81710 50342
GIẢI TƯ 9731 0247 2568 7406
GIẢI NĂM 0171 9849 8978
7302 5438 0464
GIẢI SÁU 646 470 572
GIẢI BẢY 74 71 84 28
Kết quả xố số truyền thống mở thưởng Ngày 16-01-2020 * Ký hiệu trúng giải Đặc biệt: 10BV - 12BV - 14BV
ĐẶC BIỆT
72782
GIẢI NHẤT 22594
GIẢI NHÌ 39470 47122
GIẢI BA 93338 58150 78231
16644 36281 68512
GIẢI TƯ 5160 5620 1592 3662
GIẢI NĂM 4591 6532 0312
9899 2437 1629
GIẢI SÁU 189 483 518
GIẢI BẢY 93 71 64 19
Kết quả xố số truyền thống mở thưởng Ngày 15-01-2020 * Ký hiệu trúng giải Đặc biệt: 4BX - 3BX - 11BX
ĐẶC BIỆT
26710
GIẢI NHẤT 35188
GIẢI NHÌ 25581 88005
GIẢI BA 69977 85413 61620
04874 09021 00033
GIẢI TƯ 8791 9127 8770 6440
GIẢI NĂM 2126 3362 0322
1381 4294 6889
GIẢI SÁU 151 333 401
GIẢI BẢY 54 24 84 33
Kết quả xố số truyền thống mở thưởng Ngày 14-01-2020 * Ký hiệu trúng giải Đặc biệt: 15BY - 2BY - 6BY
ĐẶC BIỆT
32164
GIẢI NHẤT 40635
GIẢI NHÌ 37076 15567
GIẢI BA 92691 33281 74665
39526 92296 83870
GIẢI TƯ 1990 8996 7469 0883
GIẢI NĂM 9658 8317 9144
8111 0488 5748
GIẢI SÁU 702 712 628
GIẢI BẢY 12 18 07 97
Kết quả xố số truyền thống mở thưởng Ngày 13-01-2020 * Ký hiệu trúng giải Đặc biệt: 12BZ - 15BZ - 9BZ
ĐẶC BIỆT
41244
GIẢI NHẤT 61359
GIẢI NHÌ 02004 72103
GIẢI BA 38414 14156 27571
65092 88749 28307
GIẢI TƯ 9615 7828 4464 3784
GIẢI NĂM 1657 0174 1906
1042 6267 9037
GIẢI SÁU 807 043 637
GIẢI BẢY 11 51 46 20
Kết quả xố số truyền thống mở thưởng Ngày 12-01-2020 * Ký hiệu trúng giải Đặc biệt: 8AB - 10AB - 4AB
ĐẶC BIỆT
90880
GIẢI NHẤT 20246
GIẢI NHÌ 07376 98111
GIẢI BA 60558 01090 36569
00440 41981 11569
GIẢI TƯ 2615 3860 1044 4242
GIẢI NĂM 5420 9608 5129
4131 3935 2159
GIẢI SÁU 486 938 957
GIẢI BẢY 08 24 53 65
Kết quả xố số truyền thống mở thưởng Ngày 12-01-2020 * Ký hiệu trúng giải Đặc biệt: 8AB - 10AB - 4AB
ĐẶC BIỆT
90880
GIẢI NHẤT 20246
GIẢI NHÌ 07376 98111
GIẢI BA 60558 01090 36569
00440 41981 11569
GIẢI TƯ 2615 3860 1044 4242
GIẢI NĂM 5420 9608 5129
4131 3935 2159
GIẢI SÁU 486 938 957
GIẢI BẢY 08 24 53 65

THÔNG TIN TRẢ THƯỞNG

Tin tức - Sự kiện