Trang chủ > Xổ số truyền thống

Xổ số truyền thống
Biên độ ngày muốn xem
Kết quả xố số truyền thống mở thưởng Ngày 28-02-2024 * Ký hiệu trúng giải Đặc biệt: 5GM - 18GM - 2GM - 14GM - 8GM - 16GM - 19GM - 10GM
ĐẶC BIỆT
77645
GIẢI NHẤT 06477
GIẢI NHÌ 84305 38394
GIẢI BA 71202 93049 90021
21978 87788 04853
GIẢI TƯ 0790 0256 2861 3114
GIẢI NĂM 7552 7033 7276
1129 7595 4489
GIẢI SÁU 652 476 788
GIẢI BẢY 67 96 37 17
Kết quả xố số truyền thống mở thưởng Ngày 27-02-2024 * Ký hiệu trúng giải Đặc biệt: 20GL - 19GL - 3GL - 11GL - 16GL - 18GL - 1GL - 17GL
ĐẶC BIỆT
36209
GIẢI NHẤT 22265
GIẢI NHÌ 97620 79071
GIẢI BA 17063 61654 47294
39697 85597 98822
GIẢI TƯ 5624 5402 3167 0381
GIẢI NĂM 7878 9350 3316
8097 0986 7762
GIẢI SÁU 378 568 805
GIẢI BẢY 85 80 61 76
Kết quả xố số truyền thống mở thưởng Ngày 26-02-2024 * Ký hiệu trúng giải Đặc biệt: 9GK - 4GK - 13GK - 2GK - 7GK - 17GK - 14GK - 3GK
ĐẶC BIỆT
27234
GIẢI NHẤT 61620
GIẢI NHÌ 29442 71430
GIẢI BA 71285 37989 62482
67475 65703 34114
GIẢI TƯ 4653 9878 4471 1839
GIẢI NĂM 0133 7292 8297
0646 4652 3382
GIẢI SÁU 424 832 419
GIẢI BẢY 63 88 24 56
Kết quả xố số truyền thống mở thưởng Ngày 25-02-2024 * Ký hiệu trúng giải Đặc biệt: 5GH - 7GH - 1GH - 11GH - 4GH - 10GH - 15GH - 12GH
ĐẶC BIỆT
15545
GIẢI NHẤT 85710
GIẢI NHÌ 17410 30692
GIẢI BA 77641 63547 40180
61070 59567 02946
GIẢI TƯ 5607 7989 8806 1262
GIẢI NĂM 0689 4410 5587
5247 7619 8861
GIẢI SÁU 204 487 280
GIẢI BẢY 16 06 98 51
Kết quả xố số truyền thống mở thưởng Ngày 24-02-2024 * Ký hiệu trúng giải Đặc biệt: 20GF - 3GF - 2GF - 1GF - 10GF - 14GF - 5GF - 16GF
ĐẶC BIỆT
57333
GIẢI NHẤT 81369
GIẢI NHÌ 30504 76199
GIẢI BA 33651 22945 66456
46182 39290 34970
GIẢI TƯ 7837 6860 3636 6890
GIẢI NĂM 1619 7224 1740
4222 1496 0442
GIẢI SÁU 247 752 331
GIẢI BẢY 43 44 35 45
Kết quả xố số truyền thống mở thưởng Ngày 23-02-2024 * Ký hiệu trúng giải Đặc biệt: 19GE - 2GE - 14GE - 10GE - 5GE - 11GE - 18GE - 15GE
ĐẶC BIỆT
16053
GIẢI NHẤT 88635
GIẢI NHÌ 25337 63488
GIẢI BA 59775 29439 27290
24040 82530 67189
GIẢI TƯ 0547 6741 7941 7289
GIẢI NĂM 7824 5469 8625
7168 1204 5983
GIẢI SÁU 308 973 820
GIẢI BẢY 79 00 93 45
Kết quả xố số truyền thống mở thưởng Ngày 22-02-2024 * Ký hiệu trúng giải Đặc biệt: 7GD - 6GD - 10GD - 2GD - 11GD - 3GD - 18GD - 12GD
ĐẶC BIỆT
82488
GIẢI NHẤT 52311
GIẢI NHÌ 07072 42726
GIẢI BA 40481 49867 76166
29399 36193 63578
GIẢI TƯ 9404 2834 6012 1448
GIẢI NĂM 4126 1347 1048
7295 7820 8038
GIẢI SÁU 450 637 460
GIẢI BẢY 25 70 90 13

THÔNG TIN TRẢ THƯỞNG

Tin tức - Sự kiện