Trang chủ > Xổ số truyền thống

Xổ số truyền thống
Biên độ ngày muốn xem
Kết quả xố số truyền thống mở thưởng Ngày 17-10-2021 * Ký hiệu trúng giải Đặc biệt: 3LR - 8LR - 1LR - 10LR - 13LR - 2LR
ĐẶC BIỆT
24640
GIẢI NHẤT 45261
GIẢI NHÌ 28113 58334
GIẢI BA 67474 16929 59008
69755 58832 99823
GIẢI TƯ 4593 1833 4313 1612
GIẢI NĂM 5822 2237 7310
9461 9056 4393
GIẢI SÁU 518 407 906
GIẢI BẢY 23 78 70 15
Kết quả xố số truyền thống mở thưởng Ngày 16-10-2021 * Ký hiệu trúng giải Đặc biệt: 15LQ - 11LQ - 13LQ - 7LQ - 8LQ - 3LQ
ĐẶC BIỆT
66067
GIẢI NHẤT 51010
GIẢI NHÌ 58163 14893
GIẢI BA 22086 11007 59027
44020 89643 23923
GIẢI TƯ 3823 4029 6037 8722
GIẢI NĂM 4597 2086 4262
6785 2981 0394
GIẢI SÁU 970 084 208
GIẢI BẢY 56 38 14 07
Kết quả xố số truyền thống mở thưởng Ngày 15-10-2021 * Ký hiệu trúng giải Đặc biệt: 11LP - 9LP - 13LP - 15LP - 2LP - 10LP
ĐẶC BIỆT
64218
GIẢI NHẤT 83454
GIẢI NHÌ 31313 38671
GIẢI BA 29917 25742 92751
69235 89354 18149
GIẢI TƯ 3490 7166 1748 5327
GIẢI NĂM 8125 0201 3864
7447 0449 8020
GIẢI SÁU 432 412 974
GIẢI BẢY 88 42 48 34
Kết quả xố số truyền thống mở thưởng Ngày 14-10-2021 * Ký hiệu trúng giải Đặc biệt: 4LN - 1LN - 7LN - 2LN - 11LN - 3LN
ĐẶC BIỆT
04019
GIẢI NHẤT 12662
GIẢI NHÌ 35528 91597
GIẢI BA 20875 24309 36818
14668 42438 64087
GIẢI TƯ 1848 0051 9922 4854
GIẢI NĂM 3411 4139 3577
1873 5344 3814
GIẢI SÁU 067 225 133
GIẢI BẢY 44 94 71 55
Kết quả xố số truyền thống mở thưởng Ngày 13-10-2021 * Ký hiệu trúng giải Đặc biệt: 12LM - 5LM - 14LM - 9LM - 2LM - 11LM
ĐẶC BIỆT
49522
GIẢI NHẤT 34123
GIẢI NHÌ 78632 64623
GIẢI BA 56223 06547 09009
89576 92818 86214
GIẢI TƯ 2021 5690 8849 0711
GIẢI NĂM 2113 8065 6311
6205 2776 7435
GIẢI SÁU 397 539 413
GIẢI BẢY 20 26 38 31
Kết quả xố số truyền thống mở thưởng Ngày 12-10-2021 * Ký hiệu trúng giải Đặc biệt: 13LK - 3LK - 1LK - 6LK - 4LK - 12LK
ĐẶC BIỆT
05618
GIẢI NHẤT 73209
GIẢI NHÌ 47494 05368
GIẢI BA 46758 46707 32222
24995 44326 85162
GIẢI TƯ 3826 2625 5000 9607
GIẢI NĂM 2166 6490 7920
4986 4950 0247
GIẢI SÁU 364 768 934
GIẢI BẢY 81 97 48 88
Kết quả xố số truyền thống mở thưởng Ngày 11-10-2021 * Ký hiệu trúng giải Đặc biệt: 10LH - 4LH - 11LH - 6LH - 7LH - 8LH
ĐẶC BIỆT
72142
GIẢI NHẤT 06050
GIẢI NHÌ 72755 40465
GIẢI BA 17432 24701 69352
39304 87384 75624
GIẢI TƯ 2222 8289 8745 8322
GIẢI NĂM 0230 2198 9920
6691 5184 3114
GIẢI SÁU 758 499 915
GIẢI BẢY 55 95 26 07

THÔNG TIN TRẢ THƯỞNG

Tin tức - Sự kiện