Trang chủ > Xổ số truyền thống

Xổ số truyền thống
Biên độ ngày muốn xem
Kết quả xố số truyền thống mở thưởng Ngày 01-12-2020 * Ký hiệu trúng giải Đặc biệt: 1TQ - 4TQ - 15TQ - 13TQ - 5TQ - 9TQ
ĐẶC BIỆT
74507
GIẢI NHẤT 71909
GIẢI NHÌ 13971 76350
GIẢI BA 06649 03750 35311
91812 15543 68736
GIẢI TƯ 3827 2258 6699 5632
GIẢI NĂM 3958 2665 2980
8984 5613 7336
GIẢI SÁU 393 619 868
GIẢI BẢY 49 62 08 00
Kết quả xố số truyền thống mở thưởng Ngày 30-11-2020 * Ký hiệu trúng giải Đặc biệt: 11TR - 5TR - 6TR - 2TR - 9TR - 7TR
ĐẶC BIỆT
05104
GIẢI NHẤT 26356
GIẢI NHÌ 66484 45998
GIẢI BA 91627 93385 82989
59174 58508 09681
GIẢI TƯ 0148 3201 1119 4823
GIẢI NĂM 7264 0945 7046
6015 5299 9252
GIẢI SÁU 649 984 813
GIẢI BẢY 31 87 25 41

THÔNG TIN TRẢ THƯỞNG

Tin tức - Sự kiện