Trang chủ > Xổ số truyền thống

Xổ số truyền thống
Biên độ ngày muốn xem
Kết quả xố số truyền thống mở thưởng Ngày 11-7-2020 * Ký hiệu trúng giải Đặc biệt: 14LQ - 7LQ - 3LQ - 9LQ - 11LQ - 12LQ
ĐẶC BIỆT
03116
GIẢI NHẤT 23757
GIẢI NHÌ 55962 84187
GIẢI BA 56135 29413 58697
29486 81019 84604
GIẢI TƯ 1149 3493 1445 0328
GIẢI NĂM 1141 9928 3090
2848 8728 9826
GIẢI SÁU 017 988 818
GIẢI BẢY 36 09 56 74
Kết quả xố số truyền thống mở thưởng Ngày 10-7-2020 * Ký hiệu trúng giải Đặc biệt: 14LR - 3LR - 5LR - 1LR - 4LR - 2LR
ĐẶC BIỆT
77969
GIẢI NHẤT 17076
GIẢI NHÌ 84622 23564
GIẢI BA 90812 24864 85572
27434 05880 42259
GIẢI TƯ 4577 5886 8354 4593
GIẢI NĂM 7821 0471 2893
5786 2055 7995
GIẢI SÁU 631 555 586
GIẢI BẢY 32 64 28 07
Kết quả xố số truyền thống mở thưởng Ngày 09-7-2020 * Ký hiệu trúng giải Đặc biệt: 13LS - 3LS - 8LS - 14LS - 6LS - 7LS
ĐẶC BIỆT
78091
GIẢI NHẤT 01297
GIẢI NHÌ 71417 61080
GIẢI BA 04842 93710 37494
33041 25071 03553
GIẢI TƯ 4416 4647 7523 8077
GIẢI NĂM 7514 5375 1420
8770 1813 4547
GIẢI SÁU 633 374 690
GIẢI BẢY 88 89 21 20
Kết quả xố số truyền thống mở thưởng Ngày 08-7-2020 * Ký hiệu trúng giải Đặc biệt: 4LT - 12LT - 8LT - 10LT - 11LT - 9LT
ĐẶC BIỆT
83783
GIẢI NHẤT 39712
GIẢI NHÌ 10337 75074
GIẢI BA 93094 01693 45387
10142 54790 67253
GIẢI TƯ 6360 3038 9900 8733
GIẢI NĂM 8903 7577 8891
0655 3150 9260
GIẢI SÁU 134 805 364
GIẢI BẢY 09 15 47 36
Kết quả xố số truyền thống mở thưởng Ngày 07-7-2020 * Ký hiệu trúng giải Đặc biệt: 13LU - 2LU - 1LU - 3LU - 5LU - 6LU
ĐẶC BIỆT
73860
GIẢI NHẤT 79082
GIẢI NHÌ 31767 70928
GIẢI BA 45597 84179 73981
16230 77374 24084
GIẢI TƯ 9406 1002 0017 4909
GIẢI NĂM 7556 3704 8630
9277 5903 9583
GIẢI SÁU 511 516 149
GIẢI BẢY 58 22 80 41
Kết quả xố số truyền thống mở thưởng Ngày 06-7-2020 * Ký hiệu trúng giải Đặc biệt: 13LV - 6LV - 10LV - 12LV - 8LV - 4LV
ĐẶC BIỆT
25470
GIẢI NHẤT 33022
GIẢI NHÌ 49883 27761
GIẢI BA 64764 51517 66381
17009 94508 45402
GIẢI TƯ 9508 1684 8272 4872
GIẢI NĂM 2786 4221 8805
1397 0746 4892
GIẢI SÁU 167 893 588
GIẢI BẢY 47 65 22 09
Kết quả xố số truyền thống mở thưởng Ngày 05-7-2020 * Ký hiệu trúng giải Đặc biệt: 3LX - 2LX - 14LX - 15LX - 11LX - 13LX
ĐẶC BIỆT
11070
GIẢI NHẤT 81900
GIẢI NHÌ 93541 83224
GIẢI BA 78501 89467 62358
98881 75755 37494
GIẢI TƯ 2841 6916 5056 5898
GIẢI NĂM 8252 4890 6811
0216 2411 2043
GIẢI SÁU 525 144 656
GIẢI BẢY 59 77 50 98
Kết quả xố số truyền thống mở thưởng Ngày 04-7-2020 * Ký hiệu trúng giải Đặc biệt: 12LY - 1LY - 8LY - 14LY - 9LY - 15LY
ĐẶC BIỆT
77775
GIẢI NHẤT 02917
GIẢI NHÌ 92075 95679
GIẢI BA 34008 02955 63385
53599 00340 54607
GIẢI TƯ 1211 2080 8508 2732
GIẢI NĂM 1906 5140 1899
1189 5095 4187
GIẢI SÁU 217 051 670
GIẢI BẢY 33 07 54 19

THÔNG TIN TRẢ THƯỞNG

Tin tức - Sự kiện