Trang chủ > Xổ số truyền thống

Xổ số truyền thống
Biên độ ngày muốn xem
Kết quả xố số truyền thống mở thưởng Ngày 06-12-2021 * Ký hiệu trúng giải Đặc biệt: 6PA - 12PA - 5PA - 8PA - 15PA - 10PA
ĐẶC BIỆT
71784
GIẢI NHẤT 58418
GIẢI NHÌ 23447 01806
GIẢI BA 65836 21704 16537
65615 68400 23359
GIẢI TƯ 9412 7222 5434 4467
GIẢI NĂM 0963 3708 3113
4910 3142 3068
GIẢI SÁU 479 806 861
GIẢI BẢY 72 76 83 26
Kết quả xố số truyền thống mở thưởng Ngày 05-12-2021 * Ký hiệu trúng giải Đặc biệt: 5NZ - 15NZ - 2NZ - 13NZ - 4NZ - 9NZ
ĐẶC BIỆT
04329
GIẢI NHẤT 46537
GIẢI NHÌ 20032 37910
GIẢI BA 39991 13198 22446
49429 73670 17284
GIẢI TƯ 6997 0716 2654 4165
GIẢI NĂM 6159 5843 0395
0951 3894 1708
GIẢI SÁU 550 769 585
GIẢI BẢY 85 65 94 18
Kết quả xố số truyền thống mở thưởng Ngày 04-12-2021 * Ký hiệu trúng giải Đặc biệt: 3NY - 1NY - 12NY - 20NY - 2NY - 11NY - 17NY - 16NY
ĐẶC BIỆT
69447
GIẢI NHẤT 79564
GIẢI NHÌ 67185 37015
GIẢI BA 90626 37197 08177
12231 21145 06084
GIẢI TƯ 5369 8009 1163 9386
GIẢI NĂM 8386 9197 9257
5228 5653 4035
GIẢI SÁU 462 760 859
GIẢI BẢY 33 76 97 73
Kết quả xố số truyền thống mở thưởng Ngày 03-12-2021 * Ký hiệu trúng giải Đặc biệt: 4NX - 6NX - 5NX - 3NX - 12NX - 2NX
ĐẶC BIỆT
85507
GIẢI NHẤT 09681
GIẢI NHÌ 03790 53917
GIẢI BA 20926 31086 34274
91735 41574 37041
GIẢI TƯ 3147 7281 0582 1810
GIẢI NĂM 6174 9325 9861
5010 5976 9663
GIẢI SÁU 661 456 229
GIẢI BẢY 12 03 42 45
Kết quả xố số truyền thống mở thưởng Ngày 02-12-2021 * Ký hiệu trúng giải Đặc biệt: 5NV - 11NV - 8NV - 3NV - 4NV - 9NV
ĐẶC BIỆT
27587
GIẢI NHẤT 50645
GIẢI NHÌ 79067 60923
GIẢI BA 63031 28146 15696
99312 65915 66228
GIẢI TƯ 6734 2387 1842 6165
GIẢI NĂM 1141 0302 0383
9206 9080 7792
GIẢI SÁU 402 014 250
GIẢI BẢY 00 25 56 21
Kết quả xố số truyền thống mở thưởng Ngày 01-12-2021 * Ký hiệu trúng giải Đặc biệt: 1NU - 7NU - 4NU - 5NU - 10NU - 9NU
ĐẶC BIỆT
62712
GIẢI NHẤT 70945
GIẢI NHÌ 26438 57221
GIẢI BA 09918 08592 11995
12421 98540 52751
GIẢI TƯ 3188 7829 8910 2040
GIẢI NĂM 3005 1798 8185
9883 7738 4979
GIẢI SÁU 193 717 085
GIẢI BẢY 76 77 99 41
Kết quả xố số truyền thống mở thưởng Ngày 30-11-2021 * Ký hiệu trúng giải Đặc biệt: 13NT - 11NT - 4NT - 14NT - 3NT - 5NT
ĐẶC BIỆT
71738
GIẢI NHẤT 38779
GIẢI NHÌ 84283 61798
GIẢI BA 41376 90496 20265
95443 47296 52192
GIẢI TƯ 6327 3658 0772 2981
GIẢI NĂM 4403 8303 6050
0468 8166 1738
GIẢI SÁU 975 730 557
GIẢI BẢY 60 76 85 41

THÔNG TIN TRẢ THƯỞNG

Tin tức - Sự kiện