Trang chủ > Xổ số truyền thống

Xổ số truyền thống
Biên độ ngày muốn xem
Kết quả xố số truyền thống mở thưởng Ngày 17-4-2024 * Ký hiệu trúng giải Đặc biệt: 5KU - 12KU - 16KU - 11KU - 13KU - 18KU - 15KU - 7KU
ĐẶC BIỆT
90289
GIẢI NHẤT 19874
GIẢI NHÌ 24789 50177
GIẢI BA 84160 84250 66154
14306 03341 85969
GIẢI TƯ 3241 9829 9103 6240
GIẢI NĂM 5674 7671 0218
3300 5133 6434
GIẢI SÁU 317 228 892
GIẢI BẢY 47 40 90 27
Kết quả xố số truyền thống mở thưởng Ngày 16-4-2024 * Ký hiệu trúng giải Đặc biệt: 17KT - 19KT - 12KT - 1KT - 13KT - 14KT - 2KT - 8KT
ĐẶC BIỆT
96850
GIẢI NHẤT 66671
GIẢI NHÌ 51310 74053
GIẢI BA 36642 19172 58381
14433 62816 92024
GIẢI TƯ 4787 8217 7761 0665
GIẢI NĂM 8452 0869 3282
0710 4804 7663
GIẢI SÁU 366 886 216
GIẢI BẢY 12 51 91 18
Kết quả xố số truyền thống mở thưởng Ngày 15-4-2024 * Ký hiệu trúng giải Đặc biệt: 1KS - 13KS - 9KS - 19KS - 12KS - 10KS - 5KS - 8KS
ĐẶC BIỆT
99369
GIẢI NHẤT 13829
GIẢI NHÌ 59861 27481
GIẢI BA 65303 77704 89049
50013 34525 33222
GIẢI TƯ 3926 0546 2651 3393
GIẢI NĂM 0937 3884 1948
1679 9105 2079
GIẢI SÁU 334 673 600
GIẢI BẢY 54 33 98 29
Kết quả xố số truyền thống mở thưởng Ngày 14-4-2024 * Ký hiệu trúng giải Đặc biệt: 3KR - 19KR - 13KR - 2KR - 18KR - 12KR - 1KR - 4KR
ĐẶC BIỆT
71396
GIẢI NHẤT 20801
GIẢI NHÌ 73470 83615
GIẢI BA 59318 54657 90221
19494 20418 77848
GIẢI TƯ 2581 6371 8850 1300
GIẢI NĂM 0309 2342 1961
6616 5569 5870
GIẢI SÁU 496 635 489
GIẢI BẢY 52 22 89 90
Kết quả xố số truyền thống mở thưởng Ngày 13-4-2024 * Ký hiệu trúng giải Đặc biệt: 5KQ - 15KQ - 9KQ - 4KQ - 8KQ - 1KQ - 18KQ - 12KQ
ĐẶC BIỆT
90649
GIẢI NHẤT 71212
GIẢI NHÌ 55720 56680
GIẢI BA 64761 94392 09089
57015 06920 83467
GIẢI TƯ 1452 5230 5083 2320
GIẢI NĂM 4090 8241 0310
6378 1575 3896
GIẢI SÁU 756 690 503
GIẢI BẢY 58 28 35 64
Kết quả xố số truyền thống mở thưởng Ngày 12-4-2024 * Ký hiệu trúng giải Đặc biệt: 12KP - 18KP - 17KP - 14KP - 3KP - 11KP - 1KP - 16KP
ĐẶC BIỆT
12073
GIẢI NHẤT 92837
GIẢI NHÌ 28622 02259
GIẢI BA 53010 14391 79427
13247 76972 60599
GIẢI TƯ 6594 5821 6858 2983
GIẢI NĂM 0993 5483 8027
6916 5213 4770
GIẢI SÁU 850 036 185
GIẢI BẢY 27 83 16 80
Kết quả xố số truyền thống mở thưởng Ngày 11-4-2024 * Ký hiệu trúng giải Đặc biệt: 9KN - 14KN - 13KN - 1KN - 11KN - 2KN - 6KN - 10KN
ĐẶC BIỆT
69356
GIẢI NHẤT 22552
GIẢI NHÌ 35140 15293
GIẢI BA 35010 28133 33342
65578 74436 57981
GIẢI TƯ 4851 2761 8993 3587
GIẢI NĂM 6909 2693 2363
1750 3328 7628
GIẢI SÁU 753 388 635
GIẢI BẢY 73 80 42 86

THÔNG TIN TRẢ THƯỞNG

Tin tức - Sự kiện